COMISSIÓ DE FACILITADORS DE LA COMUNICACIÓ A JUSTÍCIA

Per indicació del Consejo General de Colegios de Logopedas us informem que, arran d'unes informacions publicades en diversos noticiaris en relació amb situacions de vulneració de drets comunicatius en persones usuàries de CAA, diverses logopedes especialistes en CAA i àrees afins van contactar amb el CGCL per compartir la seva preocupació sobre l'enorme vulnerabilitat que pateixen les persones usuàries de CAA en les seves activitats de la vida diària. Proposen al Consejo lluitar per a la incorporació del logopeda com a facilitador de comunicació en els processos judicials que involucren les persones usuàries de CAA per tal de de garantir els seus drets fonamentals.

Per abordar aquesta problemàtica, el Comitè Executiu ha aprovat la creació de la Comisión de facilitadores de la comunicación en justicia (vegeu reglament enllaçat). 

De moment, la comissió compta amb un grup motor però està oberta a la incorporació de nous membres, que seran proposats pel grup motor i designats pel Comitè Executiu en funció de la disponibilitat i l'experiència en els projectes a desenvolupar. 

Per formar part d'aquesta comissió, els candidats hauran d'enviar el CV a info@consejologopedas.com amb l'assumpte "Convocatoria comisión facilitadores comunicación". Es valorarà:

· Coneixement i experiència en el camp de la CAA.
· Coneixements jurídics sobre dret a la comunicació i discapacitat (Real Decreto de reconeixement del grau de discapacitat, legislació de la valoració de la dependència i de la valoració de la incapacitat laboral permanent, etc.)

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MURCIA


El Colegio de Logopedas de Murcia ofereix el webinar gratuït en línia per a la presentació del conte: El bosque de los animales parlantes. Un cuento para hablar del tartamudeo

Autora: Sara Díaz Fernández

Data: dissabte 2 d'abril de 2022 de 09:30 h a 10:30 h

BANC SABADELL

Per indicació de Banc Sabadell us informem sobre el Kit Digital corresponent a subvencions i ajudes provinents dels Fons Next Generation i, també sobre l'oferta d'assegurances per a autònoms amb preus especials.

Trobareu més informació a l'apartat altres de la secció d'avantatges col·legials del web del CLC.
3a EDICIÓ DE LOGOPÈDIA A LA PRÀCTICA -  JORNADES DE CASOS CLÍNICS

Els Estudis de Logopèdia (UVic-UCC/UOC) organitzen la 3a edició de Logopèdia a la pràctica - Jornades de casos clínics.

Aquestes jornades són una iniciativa dels estudis de Logopèdia que s'organitza amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'experiències entre professionals d'aquest àmbit de coneixement.

Data: 13 de maig de 2022 en modalitat online. 

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat